Liceum dla dorosłych


Zapewniamy dalszą możliwość kształcenia dla absolwentów:

 • szkoły podstawowej
 • gimnazjum
 • zasadniczej szkoły zawodowej

Zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Oferta skierowana jest do absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Okres nauki: 3 lata / 6 semestrów

(słuchacze, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową rozpoczynają naukę od klasy drugiej)

Nauczane przedmioty:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka

Po pierwszym roku nauki geografia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym.

Warunki przyjęcia:

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu - w soboty i niedziele, w godzinach od 800 do 1500.

Każdy semestr kończy się egzaminami semestralnymi ze wszystkich przedmiotów.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły,
 • dwa zdjęcia.