Liceum dla dorosłych


Zapewniamy dalszą możliwość kształcenia dla absolwentów:

 • szkoły podstawowej
 • gimnazjum
 • zasadniczej szkoły zawodowej
 • dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia

Zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Oferta skierowana jest do absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej I stopnia. 

Słuchacze, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę branżową I stopnia rozpoczynają naukę od klasy drugiej - na 3 lata.

Nauczane przedmioty:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka

Po pierwszym roku nauki geografia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym.

Warunki przyjęcia:

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu - w soboty i niedziele, w godzinach od 800 do 1500.

Każdy semestr kończy się egzaminami semestralnymi ze wszystkich przedmiotów.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły,
 • dwa zdjęcia.