EDUKATOR

Prywatny Zespół Szkół


Strona Główna


Nabór na rok szkolny 2023/2024

- absolwenci ZSZ i szkoły branżowej I stopnia na 3 lata.

Witamy na stronie Prywatnego Zespołu Szkół EDUKATOR w Obornikach Śląskich

AKTUALNOŚCI:

EGZAMIN MATURALNY 2023

Część pisemna:

04.05.2023 (czwartek)             j. polski (pp)             godz. 9:00     240 min. 

05.05.2023 (piątek)                  j. angielski (pp)        godz. 9:00     120 min.

05.05.2023 (piątek)                  j. rosyjski (pp)          godz. 14:00   120 min.

08.05.2023 (poniedziałek)     matematyka (pp)    godz. 9:00     180 min.

10.05.2023 (środa)                   WOS (pr)                   godz. 9:00     180 min.

16.05.2023 (wtorek)                geografia (pr)           godz. 9:00     180 min.

17.05.2023 (piątek)                  j. polski (pr)               godz. 9:00     210 min. 

Przed każdym egzaminem pisemnym zbiórka przed wejściem głównym do szkoły o godz. 8:30 lub 13:30.

Uwaga: 

(pp) - poziom podstawowy

(pr) - poziom rozszerzony 

Część ustna:

13.05.2023 (sobota)      j. polski          godz. 9:00

13.05.2023 (sobota)      j. angielski    godz. 9:00


EGZAMIN ZAWODOWY 2023

Próba techniczna - 23.04.2023 (niedziela) godz. 11:00

Egzamin praktyczny - 1.06.2023 (czwartek) godz. 9:00 (180 min.)

Egzamin pisemny - 4.06.2023 (niedziela) godz. 9:00 - I grupa (60min.)

                   godz. 11:00 - II grupa (60min.)W zakładce terminy zjazdów umieszczony jest terminarz zajęć w semestrze letnim roku szkolnego 2022/2023


UWAGA: Obowiązują Państwa przepisy bezpieczeństwa związane z sytuacją pandemiczną. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązkowa dezynfekcja rąk.