EDUKATOR

Prywatny Zespół Szkół


Strona Główna


Nabór na rok szkolny 2020/2021

- absolwenci ZSZ i szkoły branżowej I stopnia na 2 lata.

Witamy na stronie Prywatnego Zespołu Szkół EDUKATOR w Obornikach Śląskich

AKTUALNOŚCI:

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2020/2021.


Informujemy, że do końca roku szkolnego w dalszym ciągu pracujemy zdalnie. 

Po lewej stronie zamieszczamy testy i zadania do samokontroli.


Egzamin maturalny rozpocznie się 8 czerwca 2020 - tylko egzaminy pisemne, bez części ustnej. 

08.06.2020 (poniedziałek) - j. polski (pp) - godz. 9:00 - 170min
08.06.2020 (poniedziałek) - j. polski (pr) - godz. 14:00 - 180min
09.06.2020 (wtorek) - matematyka (pp) - godz. 9:00 - 170min
10.06.2020 (środa) - j. angielski (pp) - godz. 9:00 - 120min
10.06.2020 (środa) - j. angielski (pr) - godz. 14:00 - 150min
16.06.2020 (wtorek) - WOS (pr) - godz. 14:00 - 180min
19.06.2020 (piątek) - geografia (pr) - godz. 9:00 - 180min
Uwaga:
(pp) - poziom podstawowy
(pr) - poziom rozszerzony
Przed każdym egzaminem zbiórka przed wejściem głównym do szkoły o godz. 8:30 lub 13:30.


Egzamin zawodowy na dzień dzisiejszy bez zmian.

Prosimy śledzić informacje na stronie szkoły.


Płatności prosimy regulować przelewem na konto szkoły (nr konta w zakładce Kontakt). 


Prosimy o przesyłanie prac zaliczeniowych na adres: prace.edukator@gmail.com

Tematy prac dostępne w menu po lewej stronie lub tutaj.

 

Zgodnie z zaleceniem MEN, mimo braku zajęć w szkole, proces edukacji nie zostaje przerwany. W związku z tym:
- słuchacze klas maturalnych przygotowują się do sesji egzaminacyjnej realizując treści nauczania z poszczególnych przedmiotów wg zagadnień przygotowanych przez nauczycieli,
- słuchacze przystępujący do egzaminu maturalnego oraz kl. II Studium, pracują na arkuszach egzaminacyjnych zamieszczonych na stronie OKE
- pozostali słuchacze analizują kolejne zagadnienia wg programu omówionego na początku roku szkolnego.


EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
AU.68 - 22.06.2020 (poniedziałek) godz. 9:00
CZĘŚĆ PISEMNA:
AU.68 - 23.06.2020 (wtorek) godz. 10:00
Przed każdym egzaminem pisemnym zbiórka przed wejściem głównym do szkoły pół godziny wcześniej. 

Wyniki egzaminu maturalnego - 11 sierpnia 2020r. godz. 11:00


Wyniki egzaminu zawodowego - 31 sierpnia 2020r. godz. 11:00 


Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - 8 września 2020r. godz. 14:00


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - 12 września 2020 o godzinie 9.00.