O nas


Prywatny Zespół Szkół EDUKATOR w Obornikach Śląskich istnieje od 1999r. jako pierwsza w powiecie placówka skierowana do dorosłych. W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące oraz Studium Policealne kształcące w kierunku - administracja.

Szkoła mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach Śląskich. Zapewnia możliwość kształcenia dla osób, które pracując zawodowo chcą zdobyć wykształcenie średnie.

Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele, w znacznej części egzaminatorzy swoich przedmiotów. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych w pomoce gabinetach. Słuchacze korzystają również z nowoczesnych pracowni komputerowych. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE, więc nasi słuchacze mogą zdawać egzaminy zawodowe w macierzystej szkole.

Wszystkie nasze typy szkół posiadają uprawnienia szkół publicznych, co oznacza, że:
- realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN;
- przeprowadzamy egzaminy maturalne i zawodowe;
- wydajemy zaświadczenia do WKU, ZUS, KRUS itp.;
- wystawiane przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym pozwalającym na podejmowanie nauki w szkołach wyższego stopnia.

Kształcimy w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu - w soboty i niedziele, w godzinach od 800 do 1500.