Studium policealne


Policealne Studium EDUKATOR to szkoła skierowana dla absolwentów szkół średnich. Aktualnie w naszym studium zajęcia prowadzone są na kierunku:

  • Administracja 

Warunki przyjęcia:

Do Policealnego Studium EDUKATOR może zostać przyjęta osoba, która posiada wykształcenie średnie - matura nie jest wymagana.

Zajęcia w Studium odbywają się dwa razy w miesiącu - w soboty i w niedziele, w godzinach od 800 do 1500.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • dwa zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.