Nabór na rok szkolny 2020/2021

Dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej I stopnia:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-letnie

(absolwenci ZSZ i szkoły branżowej I stopnia rozpoczynają naukę od klasy drugiej)


Dla absolwentów szkoły średniej:

POLICEALNE STUDIUM 2-letnie

(kierunek: technik administracji)