Nabór na rok szkolny 2022/2023

Dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej I stopnia:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(absolwenci ZSZ i szkoły branżowej I stopnia rozpoczynają naukę od klasy drugiej)


Dla absolwentów szkoły średniej:

POLICEALNE STUDIUM

(kierunek: technik administracji)