LICEUM

KLASA I LO

Język polski - Opis stworzenia świata w Biblii.

Geografia - Skały - podział genetyczny i zastosowania.

Historia - Opisz trzy wybrane osiągnięcia kultury antycznej.

Biologia - Węglowodany, lipidy, białka, kwasy nukleinowe - budowa i znaczenie.

Chemia - Jak ewaluowały poglądy na temat budowy materii? Czym różniły się kolejne modele budowy atomu?

Fizyka - W Jaki sposób wykryć telefon komórkowy w przestrzeni i co to ma wspólnego z ruchem?

Informatyka - Napisz CV i list motywacyjny.

Podstawy przedsiębiorczości - Ochrona konsumenta w Polsce i UE.

WOS - (Jeden temat do wyboru):

- Rodzina w znaczeniu prawnym, jej funkcje, przyczyny kryzysu współczesnej rodziny oraz społeczne skutki tego zjawiska.

- Scharakteryzuj zjawisko socjalizacji, jej rodzaje oraz udowodnij na pięciu wybranych przykładach stwierdzenie, że człowiek jest istotą społeczną.

- Czym jest konflikt społeczny? Jakie są jego przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych?

 

KLASY II LO

Język polski - Prawdy moralne "Ballad" Adama Mickiewicza.

Geografia:

KL. II A - Dzieje Ziemi - podział na ery i okresy, orogenezy, rozwój życia.

KL. II B - Przyczyny, przebieg i skutki katastrofy jądrowej w Czarnobylu.

Historia: - Opisz działania wojenne w czasie I wojny światowej.

WOS - (Jeden temat do wyboru):

- Rodzina w znaczeniu prawnym, jej funkcje, przyczyny kryzysu współczesnej rodziny oraz społeczne skutki tego zjawiska.

- Scharakteryzuj zjawisko socjalizacji i jej rodzaje oraz udowodnij na pięciu wybranych przykładach twierdzenie, że człowiek jest istotą społeczną.

- Przedstaw relacje między obywatelstwem a narodowością, wskaż różnice oraz wyjaśnij jakie prawa daje obywatelowi posiadanie obywatelstwa krajowego i unijnego.

 

KLASY III LO

Język polski - Cezary Baryka jako bohater szukający sensu życia.

Geografia:

KL. III LO A - Katastrofy elektrowni atomowych na przykładzie Czarnobyla.

KL. III LO B i C - Krajobraz młodo- i staroglacjalny w Polsce.

Historia:

KL. III LO A - Działania wojenne w latach 1939-1941.

KL. III LO B i C - Przyczyny, przebieg i skutki wojen Rzeczpospolitej w XVII w.

(do wyboru: Rosja, Szwecja, Turcja, powstania kozackie).

WOS (Jeden temat do wyboru):

- Scharakteryzuj najważniejsze gałęzie prawa oraz opisz najważniejsze kwestie, które regulują.

- Globalizacja - jej różne wymiary, szanse i zagrożenia.

- Unia Europejska - szanse i zagrożenia. Dokonaj bilansu 16 lat członkostwa w Unii Europejskiej.


STUDIUM
Klasa I SA
Przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego:
- Dowody w postępowaniu administracyjnym.
Podstawy administracji i prac biurowych:
- Procedura zakładania działalności gospodarczej; spółka partnerska, spółka jawna.
Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych:
- Regionalna Izba Obrachunkowa - zadania i kompetencje.
BHP:
- Opisz procedurę resuscytacji.

Klasa II SA
Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych:
- Wady oświadczenia woli.
Przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego:
- Zakres orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Sporządzanie analiz i sprawozdań:
- Finanse publiczne - sektory, procesy, podstawowe pojęcia, budżet państwa.